Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 36/17 Årsmelding for Eldrerådet 2016

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2006/1552 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.03.2017 25/17
Kommunestyret 24.04.2017 36/17

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2016 til orientering.

Vedlegg: 
Eldrerådets årsmelding for 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4, skal eldrerådet hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Eldrerådet har godkjent årsmeldinga i sitt møte 21. februar.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS