Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 37/17 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2016

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2012/747 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.03.2017 27/17
Kommunestyret 24.04.2017 37/17

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2016 til orientering.

Vedlegg: 
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2016.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Den er godkjent av ungdomsrådet.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2017 11:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS