Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 38/17 Årsmelding 2016 for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/7436 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.03.2017 26/17
Kommunestyret 24.04.2017 38/17

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.03.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes til neste møte».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding 2016 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

Vedlegg: 
Årsmelding 2016

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rådet hvert år legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Det vises for øvrig til vedlagte melding.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS