Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 40/17 Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i kommunestyret og formannskapet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/2142 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.2017 44/17
Kommunestyret 24.04.2017 40/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Forslag på pkt. 3 og pkt. 4 vil bli fremmet i kommunestyrets møte.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Brita K. Thorsvik om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og medlem i kommunalt klageorgan.
 2. Bjørn S. Hojem rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden:
 4. Nytt medlem i kommunalt klageorgan for resten av valgperioden: 
   

 
  

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Brita K. Thorsvik om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og medlem i kommunalt klageorgan.
 2. Bjørn S. Hojem rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden:
 4. Nytt medlem i kommunalt klageorgan for resten av valgperioden:. 
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Brita K. Thorsvik
søker i brev datert 14.03.17 om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret og derved da også i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget og som medlem i kommunalt klageorgan. Søknaden er begrunnet i helse og alder og at vervet fører til en uforholdsmessig stor belastning

Brita K. Thorsvik er også leder i eldrerådet – det søkes ikke om fritak fra dette vervet.

Brita K. Thorsvik er for inneværende periode innvalgt som medlem på felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg (i tillegg til medlem i kommunestyret):

 • Formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget
 • Kommunalt klageorgan
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Formannskapet:

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Brita K. Torsvik (V)
   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Arvid Wold (MDG)
 3. Vigdis Haldorsen (SP)
 4. Bård Storhaug (FRP)
 5. Trude Holm (SP)
 6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
   

Kommunalt klageorgan:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Brita K. Torsvik (V)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Karl B. Hoel (SP)
 2. Marit Voll (SP)
   

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og kommunalt klageorgan for resten av valgperioden imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Det gjøres oppmerksom på at valg på medlemmer/varamedlemmer i formannskapet skal skje av og blant kommunestyrets medlemmer. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2017 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS