Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.04.17 - PS 42/17 Spørsmål fra Sv om nedlegging av Stekke kafé

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2017/2322 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 24.04.2017 42/17

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal SV v/Anne Kolstad
har fremmet slikt spørsmål til ordfører:
«Stekke kafe er bebudet nedlagt fra 01.08.2017. Beboerne ved Stekke har mottatt brev om dette og saken kom som orientering til formannskapet 06.04. Begrunnelsen for nedlegginga er at kafeen over tid har blitt driftet med større underskudd enn ønskelig, et ønske om å bruke lokalene til samordning av dag-velferds- og mestringstilbudet, og at det er riktig tidspunkt nå når ansatte nærmer seg pensjonsalder. På tross av at drifta av kafeen har vært diskusjonstema i administrasjonen ved hver budsjettbehandling de siste årene har dette aldri blitt luftet som et alternativ i politiske fora.

Stekke kaffe har vært i drift siden 2002 og er et veletablert, kjent og kjært tilbud. Den varslede nedlegginga har medført store reaksjoner, blant annet en nylig opprettet underskriftskampanje som i skrivende stund har 292 signaturer.

Kafeen er åpen for alle, men er særlig viktig for de eldre i nærområdet da den bidrar til å motvirke tre store utfordringer for denne aldersgruppen. Den bidrar til å forebygge ensomhet og dekke de eldres behov for god og næringsrik mat og fysisk aktivitet. Beboere som har hatt behov for det har fått hjelp til å spise i kafeen, noe som har vært en avlastning for hjemmetjenesten.

Kafeen er også godkjent lærebedrift som institusjonskokk, utplasseringsplass for elever ved norskutdanningen for flyktninger og en arena for arbeidstrening. Den er altså både ett dagtilbud - velferdstilbud og mestringstilbud, og i tillegg en møteplass for bygging av sosialt felleskap på tvers av alder, funksjonsnivå og nasjonalitet.

Spørsmål

  1. Er det riktig å legge ned et slikt tilbud uten politisk behandling og før innholdet i et varslet erstatningstilbud har blitt kjent?
     
  2. Hvilke tiltak har blitt satt inn for å redusere de omtalte merkostnadene, og kan det ev tenkes at den skisserte rammen har vært for liten med tanke på verdien av tilbudet som har blitt gitt?
     
  3. Kan man vurdere samdrift av lokalene slik at drifta kan videreføres i samarbeid med det nye dag-velferds og mestringstilbudet?
     

Anne Kolstad (SV)»

Ordfører vil besvare spørsmålet i kommunestyrets møte. 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.04.2017 10:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS