Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.06.17 - PS 63/17 Marit Anna Morken - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref: 2016/3522 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.2017 72/17
Kommunestyret 19.06.2017 63/17

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om fritak fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden 2015-2019: 
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 46/16. 

Saksopplysninger:
Marit Anna Morken
søker i epost 29. mai 2017 om fritak i fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet i familieforhold og jobb. Marit Anna Morken har til opplysning hatt permisjon fra samme verv (med samme begrunnelse for perioden mai 2016-mai 2017 – kommunestyresak 46/16).

Marit Anna Morken er innvalgt på fellesliste for SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i komite mennesker og livskvalitet.

Komite mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:

Medlemmer:

 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder 
 2. Marit Anna Morken (SP) 
 3. Bjørn S. Hojem (V)
 4. Bård Storhaug (FRP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne (SP)
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Hilde Grøtting (SV)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Terje Aksnes (SP)
 6. Pål Sverre Fikse (SP)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon fram til og med 30.05.2017 imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes fremme forslag på nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet.

Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2017 22:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS