Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.06.17 - PS 64/17 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden juni 2017 - juni 2018

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref: 2017/4104 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.2017 73/17
Kommunestyret 19,06.2017 64/17

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 19. juni 2017 til ut juni 2018.
  2. Ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 19. juni 2017 til ut juni 2018: 
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 46/16. 

Saksopplysninger:
Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo
søker i mail datert 6. juni 2017 om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelig fellesråd i perioden 19. juni 2017 ut juni 2018. Søknaden er begrunnet med foreldrepermisjon.

Verdal kommune har følgende representanter i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for inneværende valgperiode:

Medlem:

  1. Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo (AP) 
     

Varamedlem:

  1. John Løseth (SV)
     

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om permisjon fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelig fellesråd i perioden 19. juni 2017 ut juni 2018 imøtekommes.

Anne-Gudrun C. K. Lyngsmo ble innvalgt etter forslag fra valgkomiteen og representerer Arbeiderpartiet. Felleslista AP/H/KRF bes derfor i formannskapets møte fremme forslag på ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelig fellesråd i perioden 19. juni 2017 ut juni 2018.

Den som foreslås må være medlem i Den norske kirke.
 

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2017 22:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS