Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 101/17 Endring i delegeringsreglement etter oppløsning av Innherred Samkommune - gjeldende fra 01.01.2018

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/6314 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.11.2017 127/17
Kommunestyret 27.11.2017 101/17

 

Rådmannens innstilling:

  1. Revidert delegeringsreglement for Verdal kommune fra 01.01.2018 vedtas.
  2. Reglement for formannskap og komiteer oppdateres i forhold til vedtatte endringer.
     

Vedlegg:
Forslag til revidert delegeringsreglement gjeldende fra 01.01.2018 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Innherred samkommune oppløses fra 01.01.2018 og de oppgavene som har vært delegert til samkommunen skal nå tilbake til Verdal kommune. Dette innebærer at delegeringsreglementet må revideres.

Rådmannens utkast til revidert reglement ble lagt fram for formannskapet i møte 9. november, og formannskapet sluttet seg til framlagt utkast.

Prinsippet er at oppgavene er ført tilbake til der de opprinnelig var før delegering til samkommunen, i tillegg til at det blir delegert til utmarksnemnda de områdene de har ansvaret for i dag. Det er ellers ingen andre endringer.

Endringene er markert med rødt (de som kommer fra samkommunen) og blått (nye lover som har kommet til).

Saken legges med dette fram for formannskapet for innstilling til kommunestyret.
 
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS