Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 104/17 Møteplan 2018 - Verdal kommune

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/7003

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 09.11.2017 113/17
Kommunestyret 27.11.2017 104/17


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til endring:
Formannskapets møte 15. februar flyttes til fredag 16. februar.
Formannskapets møte 8. november flyttes til fredag 9. november.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling, inkludert endringsforslag fra ordfører, enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2018 vedtas med følgende endring:
    Formannskapets møte 15. februar flyttes til fredag 16. februar.
    Formannskapets møte 8. november flyttes til fredag 9. november.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 0900.
     

 
  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2018 vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 0900.

 
Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som regel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite mennesker og livskvalitet.

Møteplan legges med dette fram til behandling.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS