Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.11.17 - PS 99/17 Justering av husleie for 12 omsorgsleiligheter

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2017/7493 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.11.2017 124/17
Kommunestyret 27.11.2017 99/17

 

Rådmannens innstilling:

  1. Husleia for 12 leiligheter øker med 1000 kr i måneden for å inkludere strømforbruket på husleia. Da blir det samme prinsippet for husleiesatsene som gjelder for alle leilighetene.
  2. Justering av husleie gjøres for nye leietakere som flytter inn etter 1.1.18, og ny kontrakt kan skrives.

 
Vedlegg:
Ingen.
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har utleieleiligheter på Stekke, Gamle Ferjeveg og Prost Brandts veg ved Ørmelen bo og helsetun, Reinsholm, Ringvegen, Volhaugvegen, Lysgård, Kvisla, Teltburgata og på Vuku bo og servicesenter. 122 leiligheter til sammen.

For de fleste leilighetene er strøm inkludert i leilighetene. Men det er 12 leiligheter som fremdeles har egne strømmålere på hver leilighet.
Det krever en del oppfølging fra teknisk å lese av strømmålere hver gang det skiftes leietakere, og sende faktura til leietakere etter de har flyttet. I tillegg koster hver enkelt strømmåler kr 3005 eksl. mva i året.
Rådmannen foreslår derfor å øke husleia for de 12 leilighetene med 1000 kr i måneden for å dekke opp et gjennomsnittlig strømforbruk. Da blir det samme prinsippet for alle leilighetene for husleiesatsene.
Da kan vi også bytte ut de gamle målerne for leilighetene med en fellesmåler for bygget, det gjør bygget sikrere og rimeligere i drift.

Husleia er beregnet ut fra alder på bygg og størrelse på leilighetene, derfor er det ulike husleie på hvert sted.

Ny husleie:

LeilighetHusleieNy husleie
Seks leiligheter i Prost Brants veg 6, Verdal  6.045  7.045
Fem leiligheter i Ringveg Nord, Verdal   6.045  7.045
Fem leiligheter i Skolemestervegen, Vuku   2.463  3.463
   2.017  3.017
   2.925  3.925
   2.512  3.512
   2.910  3.910
Fem leiligheter i Hellbakkvegen, Vuku  3.431  4.431
To leiligheter i Hellbakkvegen, Vuku   3.633  4.633

Vurdering:
Justering av husleie gjøres for nye leietakere som flytter inn etter 1.1.18, og ny kontrakt kan skrives.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.11.2017 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS