Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 9/18 Revidering av vedtekter - Midt-Trøndelag regionråd

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/4867 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.01.2018 7/18
Kommunestyret 29.01.2018 9/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommunestyre vedtar vedtekter revidert 11. januar 2018 for Midt-Trøndelag regionråd. 

 

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunestyre vedtar vedtekter revidert 11. januar 2018 for Midt-Trøndelag regionråd.
 
Vedlegg:
Reviderte vedtekter Midt-Trøndelag regionråd

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
PS 95/17, Verdal kommune i Trøndelag fylke, kommunestyret 27. november 2017.

Saksopplysninger:
Kommunestyret behandlet 27. november 2017 (PS 95/17) sak om Verdal kommune i Trøndelag fylke. Saken omhandlet både mandat for Innherredssamarbeidet og vedtekter for Midt-Trøndelag regionråd.

I møte 11. januar 2018 ble vedtektene gjennomgått og foreslått endret.

Den ene endringen er at det tas inn i vedtektene at det i tillegg til ordfører, varaordfører og rådmann skal være et kommunestyreoppnevnt medlem. Marit Voll ble for øvrig valgt til denne rollen i kommunestyrets møte 27. november, slik at rollene er på plass i Verdal kommune.

Den andre endringen er at det tydeliggjøres at samarbeidet hjemles i kommuneloven §27, slik at det er tydelig at regionrådet for eksempel kan være høringspart og har en formell status å søke skjønnsmidler ut fra om dette er aktuelt i noen sammenheng.

De øvrige endringene er «følgeendringer» etter denne tydeliggjøringen slik at kommunelovens formalkrav for samarbeid etter kommunelovens §27 ivaretas. Dette gjelder for eksempel avsnittene om innskudd og gjeld. 

Vurdering:
Endringene ivaretar de tre kommunestyrenes vedtak om roller i regionrådet. Videre er presiseringen av forankring i kommunelovens §27 en mulighet for forsterking av regionrådets formelle rolle, og det anser rådmannen som en riktig tydeliggjøring.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2018 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS