Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 10/18 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4675 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.01.2018 10/18

 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 tas til orientering.

 
Vedlegg:

 1. Forslag til Årshjul – møteplan 2018
 2. Forslag til årsplan 2018.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING I MØTE 13.11.17:
Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Årshjul – møteplan 2018
 2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018.
 3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 4. Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 oversendes kommunestyret til orientering.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Årshjul – møteplan 2018
 2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018.
 3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 4. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
   

Kontrollutvalgets behandling
Forslag til vedtak i møtet

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Årshjul – møteplan 2018
 2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018.
 3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 4. Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 oversendes kommunestyret til orientering.
   

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Årshjul – møteplan 2018
 2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018.
 3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.
 4. Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 oversendes kommunestyret til orientering.
   

Vedlegg

 1. Forslag til Årshjul – møteplan 2018
 2. Forslag til årsplan 2018.
   

Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Forslag til kontrollutvalgets Årshjul - møteplan for 2018 følger vedlagt denne saken.
Årshjul - møteplan for 2018 oppsummerer kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Årshjulet inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet.

Det legges opp til 5 møter i 2018.

Årshjul og årsplan er bygget på samme lest som tidligere, men er nå delt i 2 dokumenter for å lette oversikten. Årshjulet gir en kortfattet oversikt, mens det gis mer informasjon i årsplanen.

Vurdering: 
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.01.2018 09:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS