Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 11/18 Anne Eli Kjesbu - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4641 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.01.2019 10/18
Kommunestyret 29.01.2018 11/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Navn til pkt. 2 vil bli fremmet i kommunestyret.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak pkt.1 enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Anne-Eli Kjesbu fritas fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nytt varamedlem for resten av valgperioden: 
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Anne-Eli Kjesbu fritas fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nytt varamedlem for resten av valgperioden:

 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Anne-Eli Kjesbu
har i epost datert 12. desember 2017 bedt om fritak fra sitt verv som varamedlem i innvandrerrådet pga helsemessige årsaker.

Anne-Eli Kjesbu er innvalgt på fellesliste for AP/H/KRF i innvandrerrådet.

Innvandrerrådet har følgende medlem og varamedlem fra felleslista AP/H/KRF:

Medlem:

 1. Emmanuel Bowah (AP), leder
   

Varamedlem:

 1. Anne-Eli Kjesbu (AP)
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019 imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt varamedlem i innvandrerrådet.

Det må her tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.01.2018 09:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS