Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.01.2018 - PS 13/18 Spørsmål fra Fatima Almanea (AP) - mobbing i verdalsskolen

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/5220 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.01.2018 13/18

 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Fatima Almanea (AP) har stilt følgende spørsmål til ordfører:

«Ordfører, i disse budsjett, regnskap og strukturtider er det lett å glemme at vårt arbeid og engasjement handler om mennesker - om eleven, rørleggeren, sykeheimpasienten, om entreprenøren. De siste dagene er det fremkommet nye tall vedrørende mobbing som bør interessere enhver i denne forsamlingen.

Den nasjonale elevundersøkelsen viser en økning i antallet elever som opplever mobbing på skolen. 50 000 barn, 6,6 prosent, oppgir at deres skolehverdag preges av mobbing. Gjennom dialogen med Fylkesmannen får jeg opplyst at de regionale og lokale tallene ikke er klare enda, derfor tar jeg utgangspunkt i den nasjonale tendensen.

Kommunestyret er skoleeier. Denne rollen stiller store krav til oppfølging. For å utvikle verdalsskolen må vi være oppdaterte, nysgjerrige, spørrende og tydelige i prioriteringene. Vi må også ha klare ambisjoner. Hva som forventes og kreves, er det delvis opp til oss å bestemme. Våre signaler og vedtak er utgangspunkt for mange satsinger og fokusområder. Dette handlingsrommet må vi bruke godt.

Etter opplæringslovens kapittel 9A har kommunen ansvar for å oppdage, undersøke, gjennomføre tiltak samt følge opp i etterkant. Som ordføreren ser, er dette svært omfattende arbeid som krever tilstrekkelige ressurser og tydelige retningslinjer.

Mobbing er et omfattende problem. Den berører ofte de svakeste elevene og kan ha livslange følger. Mobbing har også ulike former og kan inngå i de fleste strukturer. Nettmobbing er eksempelvis en økende utfordring som kan være vanskelig å oppdage. Det er vår jobb å sørge for at det er nok kompetanse og bevissthet i verdalsskolen til å avsløre og håndtere alle former for trakassering.

For oss som skoleeier må det være veldig viktig å utvikle en kultur hvor elevenes opplevelser og bekymringer tas på alvor. Elevenes behov skal være i sentrum, og deres stemme den viktigste. Det er avgjørende at vi tar utgangspunkt i elevenes opplevelser, og at vi ikke bagatelliserer eller bortforklarer den subjektive erfaringen. Elevene skal møtes med respekt over hele linja!

Et av våre hovedoppdrag er å tilby barna gode og trygge skolemiljø. Vi skal derfor sette inn tydelige tiltak for å komme den negative utviklingen til livs. Målet vårt skal være at barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før. Læringsmiljøet er en avgjørende faktor for hvorvidt våre elever får maksimalt utbytte av skolegangen, både sosialt og pedagogisk.

En god barndom varer hele livet. Vår motivasjon må være at flest mulig barn skal minnes positivt tiden ved våre skoler.

Spørsmål til ordføreren;

  1. Hva er statusen for skolene i Verdal? Finnes det nevneverdige forskjeller mellom de ulike skolene?
  2. Hvilke tiltak er satt inn for å imøtekomme kravene i opplæringslovens kapittel 9A? Og hvor langsiktige er disse?
  3. Ses den negative utviklingen i sammenheng med andre utfordringer i ungdomsmiljøet?
  4. Har kommunen tydelige krav og ambisjoner til arbeidet mot mobbing?
     

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.01.2018 08:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS