Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018 - PS 18/18 IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale

Saksbehandler : Anne Lovise Liaklev

Arkivref : 2018/4984 - /068

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2018 17/18
Kommunestyret 26.02.2018 18/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018.

 

 

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018.
 
Vedlegg:
Selskapsavtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som er eid av fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning.
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og Leksvik kommune var eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler overdras den nye fylkeskommunen. 

Vurdering:
Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de kommunene som ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 40.
Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i selskapets deltakere og enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA Trøndelags representantskap.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2018 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS