Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018 - PS 19/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2018/4829 -/H43

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2018 16/18
Kommunestyret 26.02.2018 19/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
 3. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet totalt.
 4. Verdal kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne signeres av rådmann.
   

 
  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
 3. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet totalt.
 4. Verdal kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne signeres av rådmann. 
   

Vedlegg:

 1. Brev fra Indre Fosen med ønske om deltagelse i selskapet
 2. Særutskrift fra protokoll Representantskapsmøte 17.10.17, sak 03/173.
 3. Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS av 20.11.15 med foreslåtte endringer i rødt.
 4. Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag krisesenter og kommunene.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Det kan vises til behandling av selskapsavtale i kommunestyrets møte 14.12.15 som sak 114/15.

Representantskapet i selskapet innstiller for Indre Fosen sin inntreden i selskapet.

Nord-Trøndelag krisesenter IKS har kapasitet til å gi et tilbud også til brukere fra nye Indre Fosen kommune.

Nord-Trøndelag krisesenter IKS vil i løpet av 2018 flytte inn i nye, tilpassede lokaler på Verdal.
På bakgrunn av vedtak i selskapets styrende organer er leieavtale med utbygger inngått 24.11.17

De nye kommunenummerene er også tatt inn i denne revisjonen av selskapsavtalen
 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2018 12:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS