Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018 - PS 21/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal videregående skole

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4627 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2018 18/18
Kommunestyret 26.02.2018 21/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag:
Representant: Arild K. Pedersen (AP)

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag:
Personlig varamedlem: Trude Holm (SP)

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Følgende velges til skoleutvalget ved Verdal videregående skole fra og med 1. august 2018 og resten av valgperioden 2015-2019:
Representant: Arild K. Pedersen (AP)
Personlig varamedlem: Trude Holm (SP)

 

 

 

Rådmannens innstilling:
Følgende velges til skoleutvalget ved Verdal videregående skole fra og med 1. august 2018 og resten av valgperioden 2015-2019:
Representant:
Personlig varamedlem:.
 
Vedlegg:
E-post fra Verdal videregående skole datert 2. januar 2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med sammenslåing av fylkene, er det vedtatt nytt reglement for skoleutvalg ved de videregående skolene i Trøndelag fylke. Der går det fram at det skal være en representant for det lokale politiske system med personlig varamedlem.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes innstille på representant og personlig varamedlem til skoleutvalget ved Verdal videregående skole. Valget gjelder fra og med 1. august 2018.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2018 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS