Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 32/18 Endring i Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale grunnet av at Leksvik kommune slås sammen med Rissa kommune til Indre Fosen kommune

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5090- /M50

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.03.2018 28/18
Kommunestyre 23.04.2018 32/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til linnstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale i §1, §6 og §8 grunnet at Leksvik og Rissa kommune har slått seg sammen til Indre Fosen kommune.
  2. Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
  3. Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS. 
     

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale i §1, §6 og §8 grunnet at Leksvik og Rissa kommune har slått seg sammen til Indre Fosen kommune.
  2. Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
  3. Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS.
     

Vedlegg:  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Leksvik og Rissa kommune har slått seg sammen til Indre Fosen kommune med virkning fra 01.01.18. Når det gjelder tjenesten renovasjon vil de gamle ordningene fortsette som før inntil videre. Innherred Renovasjon vil fortsette med å hente avfallet i gamle Leksvik kommune mens Fosen Renovasjon vil utføre denne tjenesten i gamle Rissa kommune. Dette medfører likevel en mindre revisjon på dagens Selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS.

 

 

Vurdering: 
Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS behandlet denne saken i møte den 23.11.17 som sak 11/17 og ber kommunestyrene i medlemskommunene vedta mindre endringer på Selskapsavtalen på grunn av kommunesammenslåingen mellom Leksvik og Rissa til Indre Fosen kommune. Rådmannen ser ingen betenkeligheter til dette og tilrår at kommunestyret vedtar de nødvendige justeringer av Selskapsavtalen.

 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 08:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS