Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 35/18 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2017

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/5443 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 23.04.2018 35/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2017 til orientering.   
 
Vedlegg:  
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2017.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2017.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Den er godkjent av ungdomsrådet.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 08:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS