Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 37/18 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2017

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4717 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 23.04.2018 37/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding fra rådet for likestilling av funksjonshemmede 2017 tas til orientering.   
 
Vedlegg:  
Årsmelding 2017.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rådet hvert år legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Det vises for øvrig til vedlagte melding.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.02.2021 09:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS