Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 38/18 Innvandrerrådets årsmelding 2017

Saksbehandler : Rune Gjelvold

Arkivref : 2018/6611 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 11.04.2018 14/18
Kommunestyre 23.04.2018 38/18

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 11.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Innvandrerrådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Innvandrerrådets årsmelding for 2017 tas til orientering.
 
Vedlegg:
Innvandrerrådets årsmelding for 2017.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
I henhold til «Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune» (31.08.2015) pkt. sju, skal innvandrerrådet utarbeide en årlig melding som forelegges kommunestyret til orientering. Årsmeldingen er elektronisk godkjent av medlemmene i innvandrerrådet via e-post.
 
Vurdering:
 
Årsmelding tas til orientering.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 09:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS