Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.04.2018 - PS 40/18 Interpellasjon fra SP - Vi må hegne om Sykehuset Levanger

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/6749 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 23.04.2018 40/18

 

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Trude Holm (SP)
har fremmet slik interpellasjon til ordfører:
«Vi må hegne om Sykehuset Levanger

De aller fleste av oss har et godt og nært forhold til sykehuset Levanger. Her har vi selv, eller noen i nær familie, fått god hjelp ved sykdom og skade. Sykehuset Levanger og det fagmiljøet vi finner der, skårer svært høyt i omdømmeundersøkelser og ligger langt framme nasjonalt. Pasientene her gir blant de beste tilbakemeldingene i landet ved måling av pasienttilfredshet og de er tryggest i landet når det spørres om god behandling ved sykehuset.
Gjennom media blir vi nå gjort oppmerksom på at vi ikke må ta for gitt at nåværende behandlingstilbud nødvendigvis blir å finne på Sykehuset Levanger.

Det er en stor uro blant ansatte angående økonomiske prioriteringer og funksjonsfordeling mellom sykehusene i Levanger og Namsos. Det foregår en omorganiseringsprosess i Helse Nord-Trøndelag som har møtt sterk motstand blant mange ansatte som ber oss følge med.

Behovet for ny bygningsmasse, renovering av bygg og innkjøp av nytt utstyr er stort. Å ikke kunne løse disse oppgavene vil kunne påvirke kvaliteten på sikt.

Det er utbygging av sykehuset i Nord-Møre som nå tar store deler av investeringspotten i Helse-Midt-Norge framover.

Sykehuset Namsos har et engasjert støtteapparat bestående av engasjerte lokalpolitikere, næringsliv, ansatte og befolkning i sin region. De har over tid måtte kjempe for sitt sykehus. På Innherred tar vi sykehuset i større grad for gitt.

Fra lokalt hold er det svært viktig at vi følger med på denne utviklingen. At vi har politikere på flere nivå som engasjerer seg i helsepolitikken, er viktig, både for pasients skyld, men også for å bevare en struktur som i dag.

Innbyggerne i Verdal kommune har stor glede av et trygt, nært sykehus med høy kvalitet. Vi ønsker å bli møtt med trygghet, omsorg og likeverdighet.

I tillegg er Sykehuset Levanger en stor og viktig arbeidsplass for mange verdalinger.

Spørsmål til ordfører Bjørn Iversen

  1. Er ordføreren bekymret over den uroen vi ser blant ansatte ved Sykehuset Levanger?
     
  2. Hvordan vil ordføreren framover bidra til at kommunestyret i Verdal blir opplyst om utviklingen ved sykehuset?
     
  3. Vil ordføreren ta opp utviklingen ved Sykehuset Levanger på andre politiske arenaer han deltar i, f.eks i Midt-Trøndelag regionråd?»
     

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2018 09:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS