Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 17/19 Charlotte Fætten Aakerhus - søknad om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/536 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 15.02.2019 19/19
Kommunestyre 25.02.2019 17/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Silje H. Sjøvold (H) fremmet følgende forslag:
Til pkt. 3 – Oddleiv Aksnes (H).
Til pkt. 4 – Silje H. Sjøvold (H).
Nytt pkt. 5, ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Tor Ove Nesset (H)

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til pkt. 3 – Oddleiv Aksnes (H) – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til pkt. 4 – Silje H. Sjøvold (H) – enstemmig vedtatt.
 • Forslag til nytt pkt. 5: Tor Ove Nesset (H) – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte F. Aakerhus om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Tor Ove Nesset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Ny 1. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Oddleiv Aksnes (H)
 4. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden: Silje H. Sjøvold (H)
 5. Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Tor Ove Nesset (H)
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte F. Aakerhus om permisjon fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Tor Ove Nesset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Ny 1. vara i formannskapet for resten av valgperioden:
 4. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden:

 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Charlotte F. Aakerhus søker i epost 4. februar 2019 om fødselspermisjon fra sine kommunale verv for resten av valgperioden.

Charlotte F. Aakerhus er for inneværende valgperiode innvalgt som medlem i kommunestyret for partiet Høyre. Hun er i tillegg valgt inn på felleslista AP/H/KRF i følgende utvalg:

 • 1. vara i formannskapet.
 • Medlem i komite mennesker og livskvalitet.

 
Charlotte F. Aakerhus er også innvalgt som representant i samarbeidsutvalget ved Maritvold barnehage. Dette vervet vil bli behandlet i komite mennesker og livskvalitet etter delegert myndighet.

AP/H/KRF har følgende medlemmer/varamedlemmer i formannskapet:

Medlemmer: 

 1. Bjørn Iversen (AP), ordfører 
 2. Silje H. Sjøvold (H), varaordfører 
 3. Trine Reitan (AP) 
 4. Ove Morten Haugan (AP) 
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 

 
Varamedlemmer:  

 1. Charlotte F. Aakerhus (H)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Berit Gustad Nessø (AP)
 5. Torill Elverum (AP)
 6. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 7. Tor Martin Nordtømme (AP)

 
AP/H/KRF har følgende medlemmer og varamedlemmer i komite mennesker og livskvalitet:

Medlemmer: 

 1. Trine Reitan, leder (AP) 
 2. Arild K. Pedersen (AP) 
 3. Bjørn J. Holmli (AP) 
 4. Charlotte F. Aakerhus (H) 
 5. Helena K. Ulvin (KRF) 

 
Varamedlemmer:  

 1. Silje H. Sjøvold (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)

 
Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut ifra dette tilrå at søknaden om permisjon fra kommunale verv innvilges som omsøkt.
 
Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 09:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS