Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 19/19 Fatima Almanea - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/696 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 15.02.2019 22/19
Kommunestyre 25.02.2019  

 

Saksprotokoll i Formannskap - 15.02.2019

BEHANDLING:
Saken ble behandlet før sak 21/19.

Ove Morten Haugan (AP) fremmet følgende forslag til pkt. 2: Inger Åse L. Evenmo (AP)

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Haugans forslag til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Fatima Almanea om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Inger Åse L. Evenmo (AP)
   

 

 

Rådmannens innstiling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Fatima Almanea om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:

 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Fatima Almanea søker i epost datert 14.2.19 om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden pga jobb som byggesaksbehandler i Verdal kommune og at dette ikke er forenlig med å sitte som medlem i komiteen.

Fatima Almanea er for inneværende valgperioden innvalgt som medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet og innvalgt som medlem i komite plan og samfunn for felleslista AP/H/KRF.

AP/H/KRF har følgende medlemmer/varamedlemmer i komite plan og samfunn::

Medlemmer: 

 1. Ove Morten Haugan (AP), leder
 2. Oddleiv Aksnes (H), nestleder  
 3. Fatima Almanea (AP)
 4. Jorunn Dahling (AP)
 5. Torbjørn Sellæg (H)  

  
Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Arild Stenberg (AP)
 3. Inger Åse L. Evenmo (AP)
 4. Jøran Helge Zakariassen (AP)
 5. Siv Engelin (AP)
 6. Silje Heggdal Sjøvold (H)
 7. Kristoffer Lorås Nicolaysen (AP)

 
Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte vervet.»

Rådmannen vil ut ifra dette tilrå at søknaden om permisjon fra komite plan og samfunn innvilges som omsøkt.

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på medlem i komite plan og samfunn. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2019 09:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS