Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2019 - PS 22/19 Spørsmål fra Arvid Wold (MDG) - Verdal kommune og høringsuttalelse ny Fjellov

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/10041 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 25.02.2019 22/19

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Arvid Wold (MDG)
har stilt følgende spørsmål til ordfører:

«Innledning
Det vises til NOU 2018: 11 og høring om forslag til ny Fjellov. Her foreslås det bl.a. å slå sammen eksisterende Fjellov og Statsallmenningslov og i hovedsak etablere ett felles fjellstyre/allmenningsstyre i den enkelte kommune. Mange oppfatter at endringene vil medføre en klar svekkelse av svært mange gårdsbruks næringsrettigheter og representasjon til fordel for fritidsinteresser knyttet friluftsliv, jakt og fiske. Høringsfristen er ut februar 2019. Det kan nevnes at Trøndelag Fylkeskommune vil sende høringsuttalelse.

Verdal er en kommune med ganske mange statsallmenninger, omlag 10, og med et samlet areal på over 370.000 dekar, dvs. nesten 25 % av kommunens totalareal.

Spørsmål 1.
Har Verdal kommune avgitt høringsuttalelse i denne saken, og hva er i så fall kommunens hovedanførsler?

Spørsmål 2.
Dersom høringsuttalelse ikke vil bli utformet og sendt i regi av Verdal kommune, er det ønskelig å få en begrunnelse for hvorfor man har valgt å ikke respondere i denne saken.»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.02.2019 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS