Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.04.16 - PS 36/16 Spørsmål til ordfører fra FRP - omstilling

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/8125 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 25.04.2016 36/16

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal FRP v/Arne Leonhardsen
har fremmet slikt spørsmål til ordfører:
«Verdal synes å ha kommet i en situasjon hvor den vil fortsette som selvstendig kommune uten å bli sammenslått med nabokommuner.

De som har uttalt seg for en kommunesammenslåing har presentert synspunkter med argumenter for at Verdal kommune vil tjene på å slå seg sammen med Levanger. Økte tilskudd, lavere driftsutgifter, sparte etableringskostnader for «skilsmisse», større kompetansemiljø, synergi effekter, flere arealer for både industri og byutvikling i en helhet over større områder vil også spare jordbruk, miljø og boliger!

De som har ment at Verdal greier seg godt alene har ikke gjort annet enn å avvise, på politisk grunnlag, de beregnede kostnader for «skilsmissen» som er forelagt fra administrasjonen. Utviklingsutfordringer for næringsliv, kompetansemiljøer og øvrig samfunnsutvikling har man ikke hørt annet enn at man «tror Verdal greier seg godt»! Mange blant både næringsliv, politikere og andre, mener at Verdal alene vil mangle tilstrekkelig endringskraft til ikke å gå inn i en stagnasjon. Det i løpet av en relativ kort tid på grunn av utviklingens krav til endring i samfunnsstrukturene.

Politisk uenighet om det satt til side: Ut fra den alminnelige og raske endringer som er i verden på teknologi, produksjons- og næringsliv samt økonomi, så kan man frykte at Verdal sin næringsutvikling stagnerer, selv om man utvider næringsparken for ytterligere tungindustri! Utviklingen synes å gå over til «små-industri» kombinert med «delivery on demand». Dette ved hjelp av, blant annet, digitaliseringsteknologien. Dette vil medføre en omlegging av de økonomiske strukturer, som i dag er nødvendig for produksjonslivet. Internett har tatt over disse roller, og har samtidig gjort lokalisering irrelevant, og økonomiske marginalisert ensartet masseproduksjon med stadig økende grad av individuell masseproduksjon.

Ser ordføreren behovet for en diskusjon i kommunestyret for hvordan Verdals politikere kan tilrettelegg og utvikle kommunen, slik at man tiltrekker seg denne type arbeidsplasser og produksjon- og næringsliv?

Hvilke elementer ser ordfører for seg er nødvendig å endre på og eventuelt få i tillegg? Har Verdal nødvendig kompetanse og tilbud til fritidsaktiviteter for denne typen mennesker?

Og tilbyr Verdal nødvendig størrelse på kompetanse miljøene for stimulering og utvikling av denne nye form for næringsvirksomhet? Kan et seminar for både politikere, næringsliv og lærerkrefter i kommunen, være til nytte for å utvikle felles forståelse blant samfunnsaktørene om hva som er nødvendige tiltak for å møte endringene?

Med andre ord: Er Verdal forberedt på denne omstilling, og hva kan vi politikere bidra med?»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.04.2016 10:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS