Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 80/16 Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/6314 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.09.2016 100/16
Kommunestyret 26.09.2016 80/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar forslag til Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019. 
 
Vedlegg:
Forslag til delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens § 39 nr 2: « ...selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Siste vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.»

Det har i de siste to valgperiodene blitt oppnevnt arbeidsgrupper som har hatt grundige gjennomganger av reglementet og den politiske organiseringen, sist med vedtak i kommunestyret 25.02.2013. Administrativt delegeringsreglement er for øvrig vesentlig strammet opp og tilpasset dette vedtaket.

Det har videre ikke kommet signal som skulle tilsi en ny gjennomgang av reglementet. Rådmannen vil derfor foreslå at reglement vedtatt for perioden 2011-2015 videreføres for valgperioden 2015-2019.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.09.2016 12:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS