Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.09.16 - PS 81/16 Stemmesteder og stemmetider ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/6268 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.09.2016 102/16
Kommunestyret 26.09.2016 81/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING:
Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
1.  Kommunestyret vedtar at det ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes valg ved følgende stemmesteder og med slike stemmetider:
 

StemmekrestStemmestedStemmetid
21 Øra Verdalsøra skole -
flerbrukshallen
Mandag
10:00-20:00
22 Vinne Vinne skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
23 Stiklestad Stiklestad skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
24 Vuku Vuku oppvekstsenter -
Gymsalen
Mandag
10:00-20:00

 

 

 

 

 
 

 

2.  Verdal kommune benytter seg av ordningen med elektronisk avkryssing i manntallet valgdagen.
 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.   Kommunestyret vedtar at det ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes valg ved følgende stemmesteder og med slike stemmetider:
 

StemmekrestStemmestedStemmetid
21 Øra Verdalsøra skole -
flerbrukshallen
Mandag
10:00-20:00
22 Vinne Vinne skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
23 Stiklestad Stiklestad skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
24 Vuku Vuku oppvekstsenter -
Gymsalen
Mandag
10:00-20:00

 

 

 

 

 
 

 

2.  Verdal kommune benytter seg av ordningen med elektronisk avkryssing i manntallet valgdagen.
 
Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valgdagen for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2016 er fastsatt til mandag 11. september 2017.

Alle kommuner som ønsker det kan vedta å benytte seg av ordningen med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen fra og med Stortingsvalget 2017. Vi har rigget valgorganisasjonen vår for å benytte oss av dette tilbudet ved å reduksjon i antall valgkretser og at valgting blir gjennomført i offentlige bygg med fiberkabler. Rådmann tilrår derfor at vi fra og med dette valget benytter seg av tilbudet med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen.

Rådmannen vil videre foreslå at det for dette valget holdes valg i de samme 4 stemmekretser som ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015.
 

     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.09.2016 12:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS