Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.02.16 - PS 15/16 Interpellasjon fra John Hermann - Øremerket tilskuddsordning til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2016/373 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 25.01.2016 7/16
Kommunestyret 29.02.2016 15/16

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.01.2016

BEHANDLING:
Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
John Hermann
har den 12.01.16 fremmet følgende interpellasjon:

«I budsjettforliket mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er det bestemt at den øremerkede tilskuddsordningen til helsestasjon og skolehelsetjenesten på kapittel 762, post 60 skal styrkes med 100 mill. kroner for 2016.Ordningen er fra før av er på 28,3 mill. kroner. Det betyr at 128,3 mill. kroner øremerkes til stillinger i helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2016.

Disse pengene innføres som en belønningsordning til kommuner som kan begrunne at de har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten etter intensjonen.

Har kommunen mål om tiltak for å få del i disse øremerkede midlene?

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.


 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2016 11:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS