Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.02.16 - PS 16/16Interpellasjon fra Verdal FRP - Snøscooterleder

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2016/1043 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.02.2016 16/16

 

Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Verdal FRP v/Arne Leonhardsen har fremmet slik interpellasjon:
«Det har vært et informasjonsmøte i januar då. mellom saksbehandlere og Snøscooter klubben angående progresjon av snøscooter leder! Der skal det ha kommet frem at man nå må få bevilget 500 tusen kroner for å få kartlagt ugler og annet dyreliv i ledende. Noe SNO allerede har et kart over. Og det må – etter sigende - foregå i månedene januar, februar og mars. Dette vil medføre at ytterligere to år går før en led er på plass, til sammen 5 år – om noen sine (?) – fra Fremskrittspartiet foreslo slik led.

Svært mange av befolkningen i Verdal knytter stor livsglede, livsutfoldelse og livskvalitet til å få bruke snøscooter om vinteren, og slik berike sine naturopplevelser og ferdselstrang. Den saksbehandling som har foregått – politisk styrt eller annet – synes å være av en slik karakter at det berøver kommunens befolkning for disse kvaliteter, intendert eller ei!

Ordføreren har i anledning arbeidet med sentrumsplanen for Verdal uttrykt at det nesten er en skandale at den ikke har blitt ferdig før nå, nærmere etter 3,5 år. Hvordan vil han uttrykke at våre nabokommuner bruker vesentlig mindre til kartlegging. Snåsa 150 tusen kroner og Meråker er ferdig, og Verdal synes å ville bruke 5 år? Namsskogan og Lierne vedtar i disse dager åpning av ledene.

Ordfører har også uttrykt; Hvorfor starte med Rolls Royce når en Lada kan gjøre tjeneste. I denne sammenheng; Hvorfor ikke starte med deler av de samlede leder?

Og til slutt: Hva vil ordføreren si til vår befolkning som frustreres og fortviler over saksgang og – tid, og som føler seg både motarbeidet og frarøvet vesentlige livskvaliteter av det som de opplever som trenering fra kommunens side?

For Verdal FrP Arne Leonhardsen»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.


 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.02.2016 11:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS