Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.16 - PS 23/16 Arne Leonhardsen - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/1440 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.03.2016 32/16
Kommunestyret 30.03.2016 23/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun.

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – Enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun. 

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden:
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden:
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I mail datert 24. februar 2016 søker Arne Leonhardsen om fritak fra alle kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019 grunnet helseproblemer og familieforhold.

Arne Leonhardsen er for inneværende periode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

 • Kommunestyret
 • Samkommunestyret
   

Og vara i følgende utvalg:

 • Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Samkommunestyret:

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Trude Holm (SP)
 3. Arne Leonhardsen (FRP)
 4. Anne Kolstad (SV)
   

Varamedlemmer:

 1. Karl Bernhard Hoel (SP) 
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Pål Sverre Fikse (SP)
 4. Johannes Rosvold (V)
 5. Anne Segtnan (SP)
 6. Terje Aksnes (SP)
   

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:

Medlemmer:

 1. Marit Voll (SP)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)
 4. Brita Kleven Thorsvik (V) 
   

Varamedlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Arvid Wold (MDG)
 3. Vigdis Haldorsen (SP)
 4. Arne Leonhardsen (FRP)
 5. Trude Holm (SP)
 6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
   

Rådet for likestilling av funksjonshemmede:

Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlemmer:

 1. Bjørn Stian Hojem (V)
 2. Hilde Grøtting (SV) 
   

Varamedlemmer:

 1. Arne Leonhardsen (FRP)
 2. Bård Storhaug (FRP)
   

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem og varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 10:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS