Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.16 - PS 25/16 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2015

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2012/747 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 30.03.2016 25/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2015 til orientering.

Vedlegg:  
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Årsmelding for Verdal ungdomsråd for 2015 er godkjent av ungdomsrådet. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Det vises til vedlagte årsmelding.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 11:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS