Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.16 - PS 26/16 Årsmelding for Eldrerådet 2015

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2006/1552 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 30.03.2016 26/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2015 til orientering.

Vedlegg:  
Eldrerådets årsmelding for 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4, skal eldrerådet hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. Eldrerådet har godkjent årsmeldinga.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.02.2021 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS