Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.16 - PS 27/16 Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/7436 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 30.03.2016 27/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Årsmelding 2015 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

Vedlegg:  
Årsmelding 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rådet hvert år legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Det vises for øvrig til vedlagte melding.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.02.2021 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS