Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.03.16 - PS 29/16 Spørsmål fra Brita Kleven Thorsvik - kommunereformen

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2014/8125 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 30.03.2016 29/16

 

Vedlegg:  
Ingen015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Venstre v/Brita K. Thorsvik
har stilt følgende spørsmål til ordfører:

«Kommunereformen
Verdal kommunestyre vedtok i møte den 14.12.2015 å sette ned et utvalg som: «skulle gjennomføre forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og Inderøy for å kunne reelt vurdere et alternativ til fortsatt å være egen kommune etter dagens grenser».

Venstre er opptatt av at befolkningen skal gis mulighet til å stemme over et reelt alternativ til at Verdal skal fortsette å være egen kommune etter dagens grenser, slik kommunestyret har vedtatt.

Selv om Verdal kommune skulle måtte trekke ønsket om at rådmann og/eller ordfører, har sine kontorer i Verdalsøra sentrum, mener Venstre at det er viktig at kommunen prøver å få i gang forhandlingene igjen. Det er viktig at utvalget viderefører arbeidet med å få til en intensjonsavtale som blir så god som mulig. Innbyggerne må gis innflytelse på avgjørelsen om evt. kommunesammenslåing gjennom en folkeavstemning og det er kommunestyret som må ta den endelige avgjørelsen.

Kan ordføreren orientere om forhandlingene som har foregått sammen med Levanger og Frosta, hva som førte til bruddet og mulighetene for gjenopptakelse av forhandlingene.

Verdal, 18.03.2016
Brita Kleven Thorsvik, Venstre»

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.03.2016 12:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS