Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015 - PS 102/15 Valg av valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/7073 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.11.2015 111/15
Kommunestyret 30.11.2015 102/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyre/samevalgstyre.Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.

 

 
Rådmannens innstilling:

  1. Formannskapet oppnevnes som valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019.
  2. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyre/samevalgstyre.
  3. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.
     

Vedlegg: 
Ingen.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Etter valgloven av 28.06.2002 nr. 57 § 5.1 skal kommunestyret selv velge valgstyre. I § 17 i forskrift om valg til sameting av 19.12.2008 står det følgende om valg av samevalgstyre:
«
(1) I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som velges av kommunestyret selv. I de kommunene som har færre enn 30 manntallsførte fungerer valgstyret selv som samevalgstyre.

(2) De stemmestyrer som er oppnevnt i medhold av valgloven § 4-2, skal også fungere ved stemmegivningen til sametingsvalget.»

Ved forrige valg til sameting var det under 30 manntallsførte i sametingets valgmanntall i Verdal kommune.

Ved valg av valgstyre må kravet om at begge kjønn skal være representert være oppfylt. Formannskapet valgt for perioden 2015-2019 oppfyller kravet om kjønnsbalanse.

Rådmannen vil derfor foreslå at formannskapet blir valgstyre/samevalgstyre for valgperioden 2015-2019. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2015 08:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS