Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.15 - PS 103/15 Valg av kommunalt klageorgan for valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/7075 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.11.2015 110/15
Kommunstyret 30.11.2015 103/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:
AP/H/KRF v/Ove Morten Haugan foreslo følgende:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV foreslo følgende:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Brita K. Thorsvik (V) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Karl B. Hoel (SP)
 2. Marit Voll (SP)
   

Ved votering ble alle enstemmig valgt.

INNSTILLING:

Kommunalt klageorgan for Verdal kommune for perioden 2015-2019:

AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:

Medlemmer:

 1. Pål Sverre Fikse (SP)
 2. Brita K. Thorsvik (V) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Karl B. Hoel (SP)
 2. Marit Voll (SP)
   

 
 

Rådmannens innstilling:
Følgende foreslås som medlemmer og personlige varamedlemmer i kommunalt klageorgan:.  

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunalt klageorgan skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer og behandler klagesaker som ikke gjennom lov skal behandles av andre.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes innstille overfor kommunestyret 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2015 08:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS