Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015 - PS 104/15 Valg av skattetaksnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - nyvalg

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/562 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 30.11.2015 104/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Nytt medlem og leder i skattetakstnemnda for eiendomsskatt:
 2. Nytt medlem i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt:
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valg av styrer, råd og utvalg for valgperioden 2015-2019 ble foretatt i kommunestyrets møte 2. november 2015.

I ettertid er det oppdaget at det er valgt et medlem (og leder) i skattetakstnemnda og et medlem i overskattetakstnemnda som ikke er valgbare, da de er varamedlemmer i formannskapet, jfr. § 21 i eiendomskatteloven som sier at «Medlem i formannskapet kan ikkje vere med i eigedomsskattenemnder». Dette gjelder Arvid Wold i skattetakstnemnda og Torill Elverum i overskattetakstnemnda. Denne endringen ble gjeldende fom skatteåret 2013 og ble ikke gjort kjent for valgnemnda da de startet sitt arbeid.

Skattetakstnemnda for eiendomsskatt fikk etter valget 2. november 2015 følgende medlemmer og varamedlemmer:

Fellesliste AP/H/KRF:
Medlemmer:

 1. Terje Rennemo, leder (AP)
 2. Inger Åse Evenmo (AP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Finn Granlund (AP)
 2. Anne-Eli Kjesbu (AP)
   

Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlem:

 1. Arvid Wold, nestleder (MDG)
   

Varamedlem:

 1. Bjørn S. Hojem (V)
   

Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt (klagenemnd) fikk etter valget 2. november 2015 følgende medlemmer og varamedlemmer:

Fellesliste AP/H/KRF:
Medlemmer: Varamedlemmer:

 1. 1. Torill Elverum (AP)
 2. 2. Jøran Zakariassen, leder (AP)
 3. 3. Ann-Maj Hovdahl Holmli (H) 
   

Varamedlemmer:

 1. Håkon Lyngsmo (AP)
 2. Oddbjørg Grønn (H)
 3. Jonny Myhre (KRF)
   

Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:
Medlemmer: Varamedlemmer:

 1. 1. Joar Harry Aksnes, nestleder (V)
 2. 2. Einar Olav Larsen (SP)
 3. 3. Karin Iren Rekve (SP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Katrine Lundgren (SP)
 2. Jon Olav Skrove (SP)
 3. Nina A. Solli (SP)
   

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes velge nytt medlem og leder i skattetakstnemnda for eiendomsskatt og nytt medlem i overskattetaksnemnda for eiendomsskatt. Det må her tas hensyn til kjønnsbalansen.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.11.2015 08:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS