Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015 - PS 105/15 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene fra valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1034 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.11.2015 114/15
Kommunestyret 30.11.2015 105/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2015

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til endring i pkt. 14 i kommunestyrets reglement:
«Partier med 1 representant i kommunestyret fås 4 min til 2. gangs innlegg.»

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling inkludert forslag fra SP enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas med følgende endring i pkt. 14 i kommunestyrets reglement:
«Partier med 1 representant i kommunestyret fås 4 min til 2. gangs innlegg.»

 

 

Rådmannens innstilling:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene vedtas.  

Vedlegg:

  1. Forslag til revidert reglement kommunestyret
  2. Forslag til revidert reglement formannskapet
  3. Forslag til revidert reglement komiteene
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med jevne mellomrom er det behov for en gjennomgang av reglementene for folkevalgte organ. Denne revideringen består i hovedsak i en harmonisering mellom komiteene, jfr. pkt. 2C i reglement for komiteene.

Ellers er det kun språklige endringer og endring som følge av endret praksis, bl.a. godkjenning av protokoll.

Saken legges med dette fram til formannskapet som bes innstille til kommunestyret å vedta forslag til reviderte reglement for kommunestyret, formannskapet og komiteene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.11.2015 08:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS