Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.11.2015 - PS 109/15 Charlotte Aakerhus - søknad om permisjon fra politiske verv

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6977 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.11.2015 123/15
Kommunestyret 30.11.2015 109/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.11.2015

BEHANDLING:
Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag til pkt. 3:
Silje Sjøvold.
Høyre vil komme tilbake med forslag til pkt. 4 i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra Høyre med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Enstemmig.
 • Pkt. 2 – Enstemmig.
 • Pkt. 3 – Enstemmig.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte Aakerhus om permisjon fra politiske verv fram til og med 30. juni 2016.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.16.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30.06.16: Silje H. Sjøvold (H)
 4. Nytt 1. vara i formannskapet fram til 30.06.16:

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Charlotte Aakerhus om permisjon fra politiske verv fram til og med 30. juni 2016.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.16.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 30.06.16:
 4. Nytt 1. vara i formannskapet fram til 30.06.16:.  

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Charlotte Aakerhus søker i epost datert 24.09.2015 om permisjon fra politiske verv fram til og med juni 2016 grunnet fødselspermisjon. Det er avklart med Aakerhus at denne permisjonssøknaden legges fram etter at konstituering er ferdig.

Charlotte Aakerhus er i innvalgt for Høyre i kommunestyret og på fellesliste AP/H/KRF i komite mennesker og livskvalitet og formannskapet.

Komite mennesker og livskvalitet har følgende medlemmer og varamedlemmer fra fellelista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Trine Reitan, leder (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Charlotte F. Aakerhus (H)
 5. Helena Kruken Ulvin (KRF) 

Varamedlemmer:

 1. Lotte Holte Kjesbu (H)
 2. Torill Elverum (AP)
 3. Siv Engelin (AP)
 4. Einar Asbjørn Tromsdal (AP)
 5. Geir Singstad (AP)
 6. Torunn Rotmo (AP)
 7. Terje Rennemo (AP)

Formannskapet har følgende medlemmer og varamedlemmer på felleslista AP/H/KRF:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Ove Morten Haugan (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF) 

Varamedlemmer:

 1. Charlotte F. Aakerhus (H)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Berit G. Nessø (AP)
 5. Torill Elverum (AP)
 6. Einar A. Tromsdal (AP)
 7. Tor Martin Nordtømme (AP)

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon fram til og med 30.06.16 imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet og nytt 1. varamedlem i formannskapet.

Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 12:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS