Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 92/16 Møteplan 2017 - Verdal kommune

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/7057 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.10.2016 115/16
Kommunestyret 31.10.2016 92/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2017 vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
     

 
 
 

Rådmannens innstilling:

  1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2017 vedtas.
  2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00. 
     

Vedlegg: 
Forslag til møteplan 2017
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som regel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite mennesker og livskvalitet.

I forbindelse med avvikling av stortingsvalg og sametingsvalg 2017 vil det bli avviklet møter i valgstyret ved behov. Disse legges, så langt det er mulig, i forbindelse med formannskapets møter.

Møteplan legges med dette fram til behandling.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.10.2016 11:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS