Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 02.09.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 02.09.2015
Tid           : 09:00 - 10:40
Til stede  : 9 representanter

  

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 46/15 Godkjenning av møteprotokoll 19.08.2015 Protokoll
PS 47/15 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Demensplan 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 48/15 Ungdommens kulturmønstring - rapport for utviklingsprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 49/15 Evaluering 2011 - 2015 - Komitè mennesker og livskvalitet Saksframlegg Protokoll
 PS 50/15 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 02.09.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Oddbjørg Grønn møtte som vara
Anita Karslen  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef velferd  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær.  

 

 

 

PS 046/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 02.09.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 19. august 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 19. august 2015 godkjennes.
 
    
 

PS 047/15 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Demensplan 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 02.09.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Komite for mennesker og livskvalitet i Verdal kommune, avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen.
 
      
   

PS 048/15 Ungdommens kulturmønstring - rapport for utviklingsprosjekt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 02.09.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Den framlagte rapporten tas til orientering. 

 
  

PS 049/15 Evaluering 2011 - 2015 - Komitè mennesker og livskvalitet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 02.09.2015

BEHANDLING: 
Komiteen diskuterte saken. Tilbakemeldinger fra komiteen vil bli grunnlag for et notat til den nye komiteen.

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannen bes legge fram en vurdering av dagens reglement for komiteen. I denne vurderingen må det utdypes hvordan rådmannen tolker ordlyden i punkt C a. Dette må også sees opp imot delegasjonsreglement.»

Ved votering ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Rådmannen bes legge fram en vurdering av dagens reglement for komiteen. I denne vurderingen må det utdypes hvordan rådmannen tolker ordlyden i punkt C a. Dette må også sees opp imot delegasjonsreglement.
  

  

PS 050/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 02.09.2015

BEHANDLING: 
Ingen saker.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 21.10.2015 18:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS