Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.06.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.06.2015
Tid           : 09:00 - 11:25
Til stede  : 9 representanter

 

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 29/15 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2015 Protokoll
PS 30/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 31/15 Status IKT skoler og barnehager 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 32/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll
PS 33/15 Andre saker - Protokoll
PS 34/15 Tilleggssak:
Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 10.06.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei Terje Rennemo møtte som vara
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  

 

PS 029/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.06.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 20.05.15 i komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 20.05.15 i komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.

    
 

PS 030/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Saken tas til orientering.    
     
   

PS 031/15 Status IKT skoler og barnehager 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.
 

 
  

PS 032/15 Samlokalisering av friidrett og fotballhall ved Verdal videregående skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.06.2015

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot.
   

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
 2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.
   

      

PS 033/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.06.2015

BEHANDLING: 
Mona Kleiven Stene, leder ved Arken, redegjorde for prosjektet «Rætt på».

Repr. Toril Elverum:

 • Organisering av Boligkontoret.
   
  Rådmannen svarte: Heter nå boligsosialt team, er organisert under rustjenesten. Vil være fullt integrert der fra 15. august 2015. Skal fortsatt fysisk være i de lokalene de er i.
   

Repr. Anita Karlsen:

 • Teaterhuset - økonomi.
   
  Trond Selseth svarte.
  Helheten kommer i egen sak til politisk behandling i august.
   
 • Ungdommens hus.
   
  Trond Selseth redegjorde for status pr. i dag.
  Vil komme egen sak til politisk behandling etter hvert.
   
 • Samordning av dagtilbud – innspill.
  Innleverte innspill oversendes RO.
   

 

    

PS 034/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 10.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunes virksomhetsområder må dekke effekten av årets lønnsoppgjør innenfor allerede tildelte budsjettrammer.
 2. Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør.
   

      
 Til toppen av siden

Publisert: 03.06.2015 13:57 Sist endret: 10.06.2015 13:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS