Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.06.15 - PS 30/15 Helsesøstertjenesten i Verdal kommune

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2015/3433

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 10.06.2015 30/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Følgende ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrevedtak 100/14:

17. Helsesøstertjenesten

Regjeringen har forutsatt en økning av helsesøstertjenesten i sitt budsjett, men valgt å ikke øremerke beløpet. I rådmannens budsjett er det likevel ikke funnet rom for en økning. Kommunestyret mener at også vår kommune skal ta overordna myndighets signal på alvor. Det bes derfor om en egen sak som viser størrelsen på helsesøstertjenesten i Verdal, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.

Som grunnlag for å vise størrelse er det hentet tall fra KOSTRA (KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner). I KOSTRA er ikke alle tall for 2014 klargjort, og derfor vil noe vise utvikling fram til 2013 og noe viser status for 2014. Den første tabellen viser utvikling i perioden 2010-2013:

E1. Konsern - Kommunehelse - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid

     
           
   

2010

2011

2012

2013

1714 Stjørdal

Årsverk i alt til funksjon 232

13,7

12,5

12,7

14,7

 

Årsverk jordmødre til funksjon 232

0

0

0

0

 

Årsverk helsesøstre til funksjon 232

10,8

10,3

10,6

12,4

 

Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232

0,6

1

0,6

1

 

 

 

 

 

 

1719 Levanger

Årsverk i alt til funksjon 232

16,3

19,2

18,2

17,3

 

Årsverk jordmødre til funksjon 232

0,5

0,5

1,5

0,5

 

Årsverk helsesøstre til funksjon 232

11,8

12,6

12,4

12,9

 

Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232

0,4

1,6

0,5

0,4

 

1721 Verdal

Årsverk i alt til funksjon 232

15,4

15,2

16,6

16,9

 

Årsverk jordmødre til funksjon 232

1,4

0,9

1,1

1,4

 

Årsverk helsesøstre til funksjon 232

7,3

8,8

9,3

10,5

 

Årsverk andre sykepleiere til funksjon 232

1,8

0,3

2

1


For å sammenligne oss med andre kommuner på dagens nivå vises til følgende fra KOSTRA: 

Klikk for større graf 

Vurdering:

Regjeringen kom (i 2014) med forslag om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner som en del av regjeringens forslag til vekst i kommunenes frie inntekter.

I budsjett for Verdal ble det ikke prioritert en økning i årsverk på helsestasjonen. Dette har sammenheng med den bemanningen som forelå der per 31.12.2013. I denne bemanningen (31.12.2013) var det, gjennom midler knyttet til forebyggingsplanene våre, ansatt miljøterapeut/spesialpedagog. Dette er ikke en type stiling som er lovpålagt, men som er knyttet opp mot et forebyggingsfokus. I tillegg har antall årsverk med helsesøstre økt fra 7,3 i 2010 til 10,5 i 2013. Samtidig med dette har også fødselstallene våre vært synkende, som igjen vil medføre noe økt kapasitet.

Disse momentene resulterte i en beslutning om å opprettholde bemanning i helsestasjon på 2013-nivå for 2014. Med dette nivået viser KOSTRA-tallene oss at ressursbruken på dette området ligger relativt høyt når vi sammenligner oss med våre nabokommuner, fylket og landet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 04.06.2015 07:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS