Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.08.15 - PS 40/15 Paul Okkenhaug-selskapet. Invitasjon om å gå inn med eierandeler

Saksbehandler: Ingvild Aasen

Arkivref : 2015/3651

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.08.2015 40/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal kommune takker ja til invitasjonen om å gå inn med eierandeler i Paul Okkenhaug-selskapet, og går inn med 10 andeler à kr 1.000.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Medlemsoversikt
  • Budsjett 2015


Saksopplysninger:

Det har kommet henvendelse til Verdal kommune om å gå inn med andeler i Paul Okkenhaug-selskapet.

Selskapet ble stiftet i 2011. Det ble etablert med disse andelshaverne: Levanger kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Magnhild og Paul Okkenhaugs minne.

I 2012 gikk selskapet bredt ut i Levanger og også noe i Verdal med invitasjon til å tegne andeler. Pr i dag består selskapet av 122 andeler fordelt på 43 andelseiere. Av disse innehar 16 organisasjoner/institusjoner 95 andeler. Resten innehas av privatpersoner. Levanger kommune har 20 andeler i selskapet. Verdal kommune har ikke tidligere blitt spurt om å gå inn som andelseier.

Selskapet jobber etter en arbeidsplan for 2015-2018. Det jobbes bl.a. med å etablere Paul Okkenhaug-prisen, dokumentasjon og formidling av kulturarv etter Paul Okkenhaug og med markering i 2018 da det er 110 år siden Okkenhaug ble født.

Selskapet er registrert i Brønnøysundregistreret, foretaksregistrert, som et samvirkeforetak med hjemmel i Samvirkeloven.

Foretakets andelskapital er basert på andelsinnskudd fra medlemmene. Hver andel er på kr 1000,-. Det foreslås at Verdal kommune går inn i selskapet med 10 andeler, dvs kr 10.000,-.

Vurdering:

Verdal kommune står som eier av Spelet om Heilag Olav. Paul Okkenhaugs musikk har en sentral betydning og er et bærende element i «Spelet», og Okkenhaug er en sentral komponist for Verdal. I likhet med at det for Levanger kommune er av interesse at musikken og kulturarven etter Paul Okkenhaug blir ivaretatt og forvaltet videre, er det således også for Verdal kommune av stor interesse. Verdal kommune bør derfor takke ja til invitasjonen om å gå inn med eierandeler i Paul Okkenhag-selskapet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.08.2015 08:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS