Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.08.15 - PS 44/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune

Saksbehandler: Rune Gjelvold

Arkivref : 2011/1955 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.08.2015 44/15
Formannskapet

Kommunestyret

 

Rådmannens innstilling:

Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • Ett medlem med innvandrerbakgrunn velges så langt som mulig blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.


Vedlegg:

1

Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Referat fra møte i Innvandrerrådet i Verdal 17.juni 2015.
 • Etablering av innvandrerråd i Verdal kommune (Kommunestyret 26.4.2011. PS 35/11).
 • Årsrapport 2014 for Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag.


Saksopplysninger:

Innvandrerrådet (17.juni 2015) pekte på utfordringer ved gjennomføringen av valget 2011. Innvandrerrådet foreslo å tydeliggjøre hvordan kandidater skal nomineres og velges. Dette i forbindelse med valg av nytt råd i 2015. Innvandrerrådet anbefaler at pkt. 2 i reglementet vurderes på nytt.

Innvandrerrådet ønsker å behandle flere politiske saker før de kommer opp til behandling i kommunestyret. Dette må utvikles som del av sekretariatets samvirke med administrasjonen for øvrig.

Vurdering:

I Innvandrerrådet 2011-2015 var det ingen personer fra landgruppe 1. Dette til tross for at halvparten av innvandrerne i Verdal er fra EU/EØS land. Nominasjon og valg av medlemmer til rådet bør ivareta en viss representativitet i forhold til innvandrernes opprinnelse. Dette er blant annet praksis i innvandrerrådet i Nord-Trøndelag. Dette kan ivaretas ved at det nomineres og velges personer etter SSB sin inndeling av innvandrere i landgrupper.

Landgruppe 1: EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.

Landgruppe 2: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS 

En oversikt over innvandrere i Verdal per 1.januar 2015

 • 464 innvandrere i landgruppe 1.
 •   24 norskfødte med innvandrerforeldre i landgruppe 1
 • 461 innvandrere i landgruppe 2.
 •   70 norskfødte med innvandrerforeldre i landgruppe 2

  
I enkelte kommuner og de fleste fylkeskommuner er det vanlig at innvandrerrådet nominerer kandidater etter forslag fra innvandrerorganisasjoner. I Verdal er det imidlertid svært få innvandrerorganisasjoner. Derfor er det desto viktigere at nominasjonsprosessen gjøres offentlig kjent blant innvandrerbefolkningen. Det bør utarbeides en liste over kandidater i samarbeid med innvandrerrådet som behandles på et nominasjonsmøte. Innvandrertjenesten og innvandrerrådet i Verdal kan ivareta denne oppgaven etter rådføring med andre kommunale- og fylkeskommunale innvandrerråd.

Innvandrerrådet er opprettet i h.h.t. kommunelovens §10, og det gir bestemmelser for valgbarhet og hvordan leder og nestleder skal velges. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.08.2015 08:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS