Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.05.15 - PS 24/15 Samordning av dagtilbud - status og innspill

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2015/806

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.05.2015 24/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Komitè Mennesker og livskvalitet bes gi innspill til den videre arbeidsprosessen i samordning av dagtilbud i Verdal kommune.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdal kommune har engasjert Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for å få vurdert om det gjennom samordning av dagsentervirksomheten er mulig å oppnå effektivisering i form av redusert ressursbruk og/eller en økning av tjenestetilbudet, eventuelt også en kvalitetsheving av kommunens dagsentertilbud. Komiteen vil i møte få en presentasjon av status i prosjektet, og blir utfordret på å drøfte sentrale politiske problemstillinger som er relevant for den videre arbeidsprosessen i komitèmøte. Saken legges fram for kommunestyret til endelig vedtak i august d.å.

Vurdering:

Samordning av dagtilbudene krever politisk forankring, og arbeidsprosessen som pågår vurderes styrket ved å involvere representantene i Komitè mennesker og livskvalitet på dette tidspunktet. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.05.2015 10:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS