Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 23.11.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 23.11.2011
Tid            : 09:00 - 12:40
Til stede   : 9 representanter 

Møtet begynte med befaring ved det nye skoleanlegget ved Verdalsøra.

Behandlingsrekkefølge:
Sak 7/11, sak 9/11, sak 12/11, sak 8/11, 10/11 og 11/11.

   
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.11 Protokoll
PS 008/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4  
Protokoll
PS 009/11 Frivilligplan for Verdal 2012-2015 Saksframlegg 
Vedlegg 1 
Protokoll
PS 010/11 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015 Saksframlegg
Protokoll
PS 011/11 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015 Saksframlegg
Protokoll
PS 012/11 Orientering om status for drift av barnehager i Verdal Saksframlegg
Protokoll
PS 013/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 23.11.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja
Lennart Johansson  DNA Medlem Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Torill Elverum DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Tore Landstad FRP Medlem Ja
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 007/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 26. oktober 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Komité mennesker og livskvalitet sitt møte 26. oktober 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 008/11 Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2014 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING:   
Enhetsleder Økonomi, Arnstein Kjeldsen, redegjorde for saken.

Komité Mennesker og livskvalitet fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune, tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Verdal kommune, tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 009/11 Frivilligplan for Verdal 2012-2015     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING:
Leder ved Verdal frivilligsentral, Marita N. Gustad, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 
Frivilligplan Verdal 2012-2015 vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 010
/11 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015 
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015.

Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:     
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremmet forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015.

Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.
 
 
 
 
 
PS 011/11 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING: 
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015.

Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015.

Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum. 
 
 
 
 
 
PS 012/11 Orientering om status for drift av barnehager i Verdal      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Ressurs oppvekst, Lars Einar Karlsen,
redegjorde for saken. Se presentasjonen som ble brukt.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til oreintering. 
 
 
 
 
PS 013/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 23.11.2011

BEHANDLING:
Ingen saker. 

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 21.11.2012 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS