Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 17/11

PS 17/11 Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 2011-2015

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2011/10003 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 14.12.11 17/11
 

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Komite mennesker og livskvalitet har delegert myndighet til å foreta valg til følgende komiteer og utvalg på kulturområdet:

Leder og et medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget
Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond

Saken legges med dette fram for Komite mennesker og livskvalitet uten forslag til innstilling fra rådmannen.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS