Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 18/11

PS 18/11 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2012

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2011/5774 - /243

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 14.12.11 18/11
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013, vedtatt 08.12.2009.

Saksopplysninger:
Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene.
Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet.

Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg:

 1. Ordinære anlegg
  Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende.
 2. Nærmiljøanlegg
  Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder.
   

Endringer i forhold til eksisterende handlingsplan:
Anlegg som er tatt ut pga. at de har fått tilsagn om spillemidler:
Ordinære anlegg:

 • Verdal kommune, kunstgressbane Stiklestad skole
 • Kvernmo Motor, Motorcrossbane
 • Verdal o-klubb, revidering o-kart Hellmarka
   

Nærmiljøanlegg:

 • Verdal kommune, ballbinge Volden skole
   

Nye søknader om spillemidler:
Ordinære anlegg:

 • Verdal kommune, flerbrukshall Verdalsøra
 • Verdal kommune, Verdal svømmehall
 • Inndal il, rehabilitering lysløype
 • Leksdal il, utvidelse av klubbhus
 • Vinne skilag, rehabilitering skiskytterarena
 • Aker bedriftsidrettslag, grusbane Havfruparken
   

Nærmiljøanlegg:

 • Vinne il, BMX-bane
   

Vurdering:
Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd.
Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er det gjort vurderinger opp mot delmål i plandokumentet, spredning på anleggstyper, geografisk spredning og anlegg for barne-/ungdomsaktivitet framfor voksenaktivitet.

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 09.12.2011 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS